Adatvédelem

A VARIOGLASS Webshop nyilatkozik, miszerint a regisztráció alkalmával megadott személyes adatok, a rendeléssel összefüggésbe hozható egyéb információk 3. fél részére sem részben, sem egészben nem kerülnek továbbadásra! 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor figyelembe vettük a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt és az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit. 

A személyes adatok gépi feldolgozása során az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel, az adatokat csak a fenti és törvényes célra tároljuk, ettõl eltérõ módon nem használjuk fel.